BATILILAŞMAK

Cumhuriyet döneminde yapılanların özeti şudur: Yönümüzü Doğu'dan Batı'ya çevirmek. Yani İslam ülkelerinden uzaklaşmak, Batı ülkelerine yanaşmak, Yani Müslüman görünümünden kurtulmak, Müslüman olmayan bir görüntüye bürünmek.

Halbuki batılı devletlerle savaştan daha yeni çıkmıştık. Onların bizlere yaptıkları daha gözümüz önünde. Her cephede savaştığımız İngiliz, Fransız ve İtalyanlar, Yunanlıları dost ittihaz ettik. Ülkemizi işgal ettikleri memleketin her köşesine girdikleri halde.

Fakat hiç savaşmadığımız Araplar'ı düşman olarak algıladık. Onlara sırtımızı döndük, ilişkimizi kestik, sürekli kötüledik.

Bu akıl tutulması gibi görünen davranışımızın arkasındaki esas sebep din düşmanlığıdır. Çünkü Doğu'dan gelen dindir, İslam'dır, Kur'an'dır, peygamberdir. Amaç İslami kültürden uzaklaşmaktır.

İslami hatırlatan ne varsa hepsiyle uğraşıldı, mezar taşlarına varıncaya kadar, eski binalar, aklınıza ne gelirse kaldırdılar, yok ettiler, yasakladılar, yıktılar, kapattılar.

Yapılanlara bir bakalım

İslami kurumlardan, medreseler, Allah Allah diyen tekkeler, zaviyeler hatta türbeler, Müslümanların temsilcisi halifelik, camiler, şeyhülislamlık, saltanat gibi kurumlar kaldırıldı, kapatıldı.

İslami yazı yani Kur'an yazısı kaldırıldı, bu yazıyla yazılan kitapları okumak, bulundurmak, basmak yasaklandı, İslami ritüellerle oynandı, Türkçe ibadet Türkçe Ezan, Türkçe Kur'an gibi. Bütün Müslümanlarla ortak dilimiz ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bütün eski kaynaklardan uzaklaştırıldık. İslami yazarlar, alimler, eski kitaplar, kaynaklar okunamaz hale getirildi.

İslami yaşayış, mesela saat, takvim, tatiller, bayramlar, eğlenceler, musiki, törenler, kaldırıldı, değiştirildi, yerlerine yenileri ihdas edildi, memleketin her tarafı, her köşesi heykellerle dolduruldu.

İslamiyet'in 600 senelik merkezi payitahtı İstanbul başken olmaktan çıkarıldı, Ankara başkent oldu.

İslami kıyafetler yasaklandı, kanunla Yahudi şapkası zorla insanların başına geçirildi. Kadınlar açıldı saçıldı.

İslam'ın haram kıldığı şeyler helal kılındı, balolar, danslar, içkiler, ilişkiler, zina, bankalar, kumarlar vesaire.

En son hal, 1000 senedir İslamiyet'in bayraktarlığını yapan, İslamiyet'in merkezi olan Devletimizin dini İslam olmaktan çıkarıldı.

ŞİMDİ BAKTIĞIMIZDA MEMLEKETİMİZİN BİR HRİSTİYAN MEMLEKETİNDEN FARKI YOK. Mesela çoğu şehrimizden camileri bir kaldıralım, İslam ülkesinin şeairi yani alemeti olan hiçbir şey yok. Bulamazsınız. Diyemezsiniz mu müslüman memleketidir.

BUNU MEKKE VE MEDİNE'YE GİTTİKTEN SONRA DAHA İYİ ANLADIM. Kimse İslam en güzel bizde yaşanıyor, en iyi İslam ülkesi biziz yalanlarına kendilerini kaptırmasın. Kusura bakmayın.

MEMLEKETİMİZ BİR AVRUPA ÜLKESİ OLDU ŞEKLEN.

Ve dedikleri gibi bizi geride bırakan dini bırakarak gelişemedik hala ikinci dünya ülkesi seviyesindeyiz. Batıdan fersah fersah gerilerdeyiz.

BUNLARIN ARTIK SORGULANMASI GEREKİYOR. 15 SENE ZARFINDA EKONOMİDE SANAYİDE EĞİTİMDE VESAİRE NE YAPILDI, NEREDEN NEREYE GELİNİLDİ, BİZLE AYNI DURUMDA OLAN DİĞER ÜKELER NE SEVİYEDEYDİ BİZ NE SEVİYEDEYDİK. MAALESEF O YILLAR SADECE YUKARIDAKİ İŞLERLE UĞRAŞILDI. ÇÜNKÜ AMAÇ BUYDU.

Büyük iş olarak, inkılap olarak bunlar gösterildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !