ALLAHU TAALA GÜLEÇ YÜZLÜ, CANA YAKIN KİMSELERİ SEVER (H.Ş.)

Meşhur bir hikâye vardır.

Rüzgâr ile güneş bir adamın sırtındaki paltoyu çıkarmak için iddiaya tutuşmuşlar.

“Fırtınalar ile çalkalanan ve büyük şeyleri çarpıştıran” rüzgâr böbürlenerek: - “Kolay” demiş. - “Benim için bundan daha kolay ne olabilir ki. Tereyağından kıl çeker gibi hemencecik çıkarırım paltosunu.” Ve hemen esmeye başlar.

Adamcağız paltosunu çıkaracağına düğmelerini iliklemeye başlar. Rüzgâr hiddetlenir ve şiddetlenir. Fakat gene paltoyu çıkaramaz. Çünkü ne kadar hiddetlenirse hiddetlensin, şiddetlenirse şiddetlensin adamcağız paltosuna daha da bir sarılmaktadır. Sonunda muvaffak olamaz.

“Yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren, dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş” ise rüzgâra: - “Çekil” der. Ve o mütemerrid insancığa tebessüm ederek, onun vücut hanesini ısındırmaya başlar. Harareti muhabbet olur, onu kucaklar. Işığı şefkat olur, başını okşar. Adamcağız da dayanamaz paltosunu çıkarır.

Rüzgârın zorla yapamadığını, güneş güzellikle yapabilmiştir.

Etrafımıza bakacak olursak, bahar geldiği halde, hâlâ kış libası giyen çok paltolu insanları görürüz. Dalâlet ve ilhad paltosunu giyenlerden tut, ta kibir, gurur ve enaniyet paltosunu giyenlere kadar. Veyahut hased, çekemezlik ve kıskançlık paltosunu giyenlerden tut, ta gaflet, şüphe ve çekingenlik paltosunu giyenlere kadar. Hiç gün görmemiş bu gece adamlarının sırtlarında yağlanmış, kabuk bağlamış bu asırlık paltoları muhabbet hararetiyle, şefkat ısısıyla, hoşgörü ışığıyla bir daha giymemek üzere çıkarttıracağız.

Çünkü “Bu asırda herkes şefkate muhtaçtır, samimiyete hasrettir. Herkes, tebessüm eden bir sima, samimi bir teveccüh, kırmayan ve incitmeyen bir lisan, tatlı bir bakış aramaktadır.”

Gerçekten herkes bunu aramaktadır. Bu yüzden her bir Müslüman, böyle bir sima, böyle bir lisan, böyle tatlı bir bakış sahibi olmalıdır.

Ancak “ Şefkatli bir nazar veya mütebessim bir çehre, virane kalpleri tamir ve ihya eder.”

Allahu Taâla güleç yüzlü, cana yakın kimseleri sever.

Bir güzel söz bir abdi azat etmek gibi sadaka-yı azîmenin yerine geçer.

Tebessüm sadakadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !